Predhodne godine


Održani psihozji


8.4.2011. održan je prvi Psihozij, na inicijativu studenata psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i uz podršku clanova odsjeka. Svoje su prve istraživacke radove tada izlagali studenti Filozofskog fakulteta, Hrvatskih studija i kolegice iz Novog Sada. Prisustvovalo je oko 60 studenata, a izloženo je 6 istraživackih radova.

Nakon toga je odluceno - Psihozij je projekt s kojim STUP mora nastaviti.

Na Psihoziju 2012. godine održane su prezentacije devet studentskih radova te dva gostujuca predavanja - plenarno predavanje prof. dr. sc. Željke Kamenov o rodnoj ravnopravnosti i predavanje kolege Ivana Flisa o JEPS-u, casopisu udruge europskih studenata psihologije (EFPSA). Na kraju - domjenak za sve izlagace i posjetitelje, ciji broj se procjenjuje na stotinjak ljudi. Iako još mlad, projekt je pokazao veliki potencijal za rast i omogucavanje nadolazecim generacijama da svoje istraživacke prvijence okušaju još za vrijeme studija.

Na Psihoziju 2013. održane su prezentacije trinaest studentskih radova i plenarno predavanje prof. dr. sc. Nataše Jokic-Begic o kognitivno-bihevioralnoj terapiji i neuroznanosti. Nakon domjenka, u vecernjim satima organizirano je druženje u caffe baru Akademija. Osim studenata našeg Odsjeka, svoje radove su izlagali i studenti Hrvatskih studija i FF u Rijeci, a kao pasivni sudionici su sudjelovali studenti svih fakulteta psihologije u Hrvatskoj te studenti iz Mostara i Novog Sada.../../Content/images/psihozij-prethodne.jpg