Međunarodna suradnja


EFPSA


Preko USPjeH-a STUP je također i član Europske federacije studenata psihologije (EFPSA). Članovi STUP-a mogu sudjelovati na konferencijama, kongresima, ljetnim školama i drugim aktivnostima koje EFPSA organizira ili objaviti svoje radove u časopisu JEPS. Više o EFPSA-i možete saznati na web stranici www.efpsa.org

Portal studenata psihologije


Od 2013. članovi STUP-a sudjeluju i u pisanju članaka za Portal studenata psihologije Sinatra. Portal su pokrenule Udruga studenata psihologije SINAPSA iz Sarajeva i TraNSfer iz Novog Sada, no u pisanju članaka i ažuriranju portala sudjeluju studenti iz cijele regije. Na portalu osim baze udruga možete pronaći i bazu istraživača. Svrha ove baze je potaknuti komunikaciju između studenata istraživača i tako im olakšati suradnju. Bazi možete pristupiti na službenoj stranici portala www.sina-tra.com.

USPjeH


Od 2009. godine STUP je član Mreže udruga "Ujedinjeni studenti psihologije Hrvatske - USPjeH", nacionalne udruge studenata psihologije u Hrvatskoj. Kroz USPjeH udruga trenutno surađuje s ostalim lokalnim udrugama studenata psihologije na projektima "Kauč USPjeHa", “Volontiram!“ i "Istraživanje zadovoljstva studijem psihologije u Hrvatskoj". Više o projektima možete saznati na web stranici www.uspffri.wix.com/uspjeh ili Facebook stranici USPjeHa.