Kontakt


Predsjednica

Ivana Car
ivanacar145@gmail.com

Potpredsjednik

Sandro Krašić
skrasic@ffzg.hr

Tajnica

Gabrijela Mikulić
gabe.mikulic@gmail.com

Lokacija


Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb