Volontiranja


Sudjelovanje u projektu „Volontiram!“


U suradnji s ostalim clanicama USPjeH-a, STUP sudjeluje u projektu „Volontiram!“ ciji je glavni cilj promicanje volonterskog i humanitarnog rada studenata psihologije. Osim predavanja o volontiranju, u sklopu projekta napravljen je i popis nekih udruga u kojima studenti psihologije mogu volontirati i tako steci kompetencije korisne za osobni rast i razvoj.

Popis nekih udruga u gradu Zagrebu:

Dom za djecu
Nazorova 49, Zagreb
dom-za-djecu-zagreb@zg.t-com.hr

Udruga Igra
Sv. Duh 55, Zagreb
udruga.igra@udrugaigra.hr

Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ (program Moje pravo na igru i sport)
Albaharijeva 2, 10000 Zagreb
bkrizanic@gmail.com

Hrabri telefon 
Djecja kuca Borovje- voditelji preventivnih kreativnih radionica ili pomoc pri ucenju
Bože i Nikole Bionde 32, Zagreb
djecjakuca@hrabritelefon.hr

Savjetodavna linija za djecu i roditelje
Ðordiceva 26, Zagreb
info@hrabritelefon.hr

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima - Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
pzs@pzs.hr

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Borongajska 83F, 10000 Zagreb
s.simlesa@gmail.com

Ženska soba
Maksimirska cesta 51 A
zenskasoba.volonterke@gmail.com

Savjetovalište Luka Ritz
Fabkoviceva 1/3, 10 000 Zagreb
dajana.savjetovaliste@gmail.com  

Kompletan popis udruga bit ce dostupan na http://uspffri.wix.com/uspjeh.

Ako znate za neku udrugu koja nije na popisu, a mislite da bi trebala biti, pošaljite mail nahr.uspjeh@gmail.com.